Source by Wikipediaaik

Source by WikipediaSource by WikipediaSource by WikipediaEmblem Source : WEB

* 구단 : http://www.gais.se/
* 위키피디아 : http://en.wikipedia.org/wiki/GAIS
* 최근 스쿼드 : http://en.wikipedia.org/wiki/GAIS#Current_squad

Source by WikipediaSource by WikipediaSource by WikipediaSource by WikipediaSource by WikipediaSource by WikipediaSource by WikipediaSource by Wikipedia

Source by WikipediaSource by WikipediaEmblem Source : WEB

* 구단 : http://gifsundsvall.se/
* 위키피디아 : http://en.wikipedia.org/wiki/GIF_Sundsvall
* 최근 스쿼드 : http://en.wikipedia.org/wiki/GIF_Sundsvall#Current_squadSource by Wikipedia
Source by Wikipedia+ Recent posts